Visselblåsning

Vi vill säkerställa en hög grad av affärsetik och en öppen och ärlig relation med alla våra intressenter. Det innebär att vi följer lagar och regelverk, våra värderingar samt interna policy- och styrdokument. Om du misstänker överträdelser av detta kan du rapportera det via vårt visselblåsarsystem.