Våra tjänster

Oavsett om projektet är litet eller stort så är TN en partner att lita på. Vi utför ny- och ombyggnationer, anläggnings- och underhållsarbeten samt erbjuder både standard- och skräddarsydda lösningar.

På TN har vi den erfarenhet, kunskap och kapacitet som behövs för att leda ett projekt från startskottet och ända fram till en lyckad målgång. Vi träffar dig gärna i det allra tidigaste idéstadiet för att lyssna på vad du ser framför dig, samt vilka förutsättningar och behov du har. Sedan presenterar vi ett färdigt förslag för dig att ta ställning till.

Vi erbjuder ett brett spann av tjänster inom bygg och anläggning. Nedan hittar du ett axplock av vad vi gör och vilka branscher som vi har levererat till hittills.

Bostäder och lokaler

Vi utför ny- och ombyggnationer av bostäder och lokaler samt renovering av kulturhistoriska byggnader.

Nyckelfärdiga hallar

Vi ansvarar för att ta en tidig idé hela vägen till en färdig hallbyggnad för till exempel industri och handel.

Projekt inom basindustrin

Vi utför bygg- och anläggningsprojekt inom basindustrin, till exempel gruvnäringen.

Försäkringsskador

Vi har avtal med ledande försäkringsbolag och återställer bland annat vatten- och brandskador.

Fastighetsutveckling

Vi förvärvar och vidareutvecklar fastigheter för bland annat boende, kontor, industri och handel.

Allmän byggservice

Vi arbetar med allmän byggservice och rådgivning till fastighetsägare, företag och föreningar.

Ramavtal

Vi utför uppdrag inom ramavtal för till exempel regioner, kommuner, industrier och fastighetsbolag.

Vill du ha en inblick i våra tidigare projekt?

Bland våra referenser hittar du projekt av olika storlek och karaktär. Om du vill veta mer om ett särskilt uppdrag, eller är intresserad av en liknande lösning, är du välkommen att kontakta oss.

Genomförda projekt

Förverkliga din idé med oss

Vad för typ av bygge ser du framför dig? Vi är alltid intresserade av nya spännande projekt. Kontakta oss eller besök ett av våra kontor för att berätta om din idé!

Kontakta oss