Miljöledningssystem


Vårt miljöledningssystem

Allmänt
Vi utför entreprenader inom bygg och anläggningssektorn
Vi skall verka för att ställda krav och lagar uppfylls och uppsatta miljömål nås enligt vår miljöpolicy.

Projekt
Byggentreprenader

Miljöpolicy
Vår policy skall vara känd och accepterad av alla i företaget.

Planera
Verka för att källsortering genomförs.
Skilja ut miljöfarligt avfall.
Vår miljöpolicy skall efterlevas vid inköp av material och entreprenörer.
Sammanställa och förvara produktinformation.
Att maskiner och utrustning klarar ställda miljökrav.

Genomföra
Ansvar för genomförandet är hos företagsledningen samt med den objektsansvarige.
Genomföra utbildning av personal.
Upprätta miljöplan för varje objekt.
Att beredskap finns för olyckstillbud med uppföljning och dokumentation.
Att miljöplan och företagets kvalitetspolicy samverkar.

Kontrollera
Eventuella avvikelser från miljömålen
Utföra korrigerande och förebyggande åtgärder vid brister.
På dagordningen vid arbetsplatsträffar skall miljöfrågor finnas.

Utföra
Revision av miljösystemet med eventuella förändringar.

Kontakta oss!

Hör av dig till oss för att diskutera ditt projekt!

Eftersom vi har många förfrågningar och beställningar kontinuerligt rekommenderar vi er att ta kontakt i god tid så vi har möjlighet att boka in jobbet inom er önskade tidsram.

TN Bygg & Fastighet AB

Oljevägen 15, 98238 Gällivare.
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 0970-104 50
E-post:

Get connected!