Kvalitetssystem

KVALITETSPOLICY
Vår policy är att utföra entreprenader som tillgodoser kundens behov att erhålla en felfri produkt i rätt tid.

KVALITETSSYSTEM
Kvalitetssystemet omfattar rutiner för projektering, produktion, kontroll och uppföljning.

MÅL OCH INRIKTNING
Vårt mål för verksamheten är att överlämna en produkt som motsvarar kundens förväntningar och utveckla företaget.

PROJEKTERINGSSTYRNING
Sker genom konsulter

DOKUMENTSTYRNING
Företagsledning ser till att rätt handlingar används, noteras i sändlistor eller dagrapporter.

PRODUKTIONSSTYRNING
Företagsledning utför produktionsplanering

KONTROLL OCH PROVNING
Vi utför egenkontroller och provningar, innan avlämnandet av objekt utförs en slutavsyn.

KORRIGERANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Vid fel, upprättas en rapport som redovisas till berörda parter för att förebygga och korrigera.

KVALITETSREVISION
Intern kvalitetsrevision utförs när så erfordras, för att anpassa kvalitetssystemet till nya krav, som syftar till att förbättra kvalitetssystemet.

UTBILDNING
Vår kvalitetsansvarige avser att hålla vår personal med erforderlig utbildning, som svarar mot ställda krav.

Kontakta oss!

Hör av dig till oss för att diskutera ditt projekt!

Eftersom vi har många förfrågningar och beställningar kontinuerligt rekommenderar vi er att ta kontakt i god tid så vi har möjlighet att boka in jobbet inom er önskade tidsram.

TN Bygg & Fastighet AB

Oljevägen 15, 98238 Gällivare.
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 0970-104 50
E-post:

Get connected!