Vi summerar årets första kvartal

Nu när vi kommit en bit in på 2024 kan vi konstatera att vi har fått en bra start på det nya året. Målet med innevarande år är att nå en budget på 200 miljoner kronor med bibehållen lönsamhet och säkerhetsställa att våra nya system, rutiner och arbetssätt efterföljs på bästa sätt. Vi är på god väg!

Vi har en trygg orderportfölj med fortsatt goda affärsmöjligheter både bland befintliga såväl som hos nya kunder. Utöver vår starka affär och erbjudande gläds jag såklart extra mycket åt att vi nyligen informerats om att vi följer upp förra årets intåg som ett ”Great-place-to-work”* med att återigen certifiera TN. I år uppnådde vi på TN hela 86% övervägande positiva svar vilket är en höjning med hela 11 procentenheter ifrån föregående år. Utfallet på undersökningen placerar vårt bolag långt över både snittet bland samtliga bolag i Sverige som deltar i undersökningen såväl som inom vår bransch. Resultatet visar att vi är på rätt väg med TN och skapar såklart de bästa förutsättningarna för att attrahera och välkomna både nya medarbetare, kunder och leverantörer till oss under året.

Med den fina starten på året i ryggen ser jag fram emot att fortsatt utveckla bolaget i en positiv anda och ta än fler marknadsandelar under året.

Hälsningar
Mikael Thorgren, VD på TN

*Information om Great-place-to work (GPTW): GPTW är en global undersökning som utförs i 106 länder bland 10 000 organisationer och hela 19,8 miljoner medarbetare. Ett GPTW är en arbetsplats där medarbetare litar på människorna de arbetar för, är stolta över vad de gör och trivs med människorna de arbetar med. För att du som företag ska certiferas som ett GPTW behöver över 70 % av svaren på de 61 frågor som ställs i undersökningen övervägande vara positiva.

Tillsammans för ett jämställt Norrbotten

Norrbottens jämställdhetsstrategi är resultatet av ett uppdrag i regleringsbrevet för 2023 till Länsstyrelserna runt om i landet. Strategin är framtagen genom en bred samverkan med aktörer från kommuner i länet, Region Norrbotten, kultursektorn, näringslivet, myndigheter och civilsamhället.

För oss på TN var det en självklarhet att ställa oss bakom denna strategi och vi uppmuntrar andra att följa vårt exempel. Vi vill med vårt ställningstagande även sjösätta devisen att ”På TN ska alla ALLTID känna sig välkomna”. Med det menar vi att vi alltid sätter vår gemensamma arbetsmiljö främst med en nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier.

Jämställdhetsstrategin lyfter fram tre prioriterade områden:

  • En jämställd samhällsomvandling
  • Omfördela makten mellan kvinnor och män
  • Ökad upptäckt av mäns våld mot kvinnor och barn

Vi ställer oss såklart bakom samtliga prioriterade områden men väljer främst att fokusera på ”en jämställd samhällsomvandling” som vi med vårt bolag känner att vi kan göra mest påverkan inom. När nu Norrland växer behöver vi skapa förutsättningar för att alla ska känna sig inkluderade. Vår bransch har tyvärr dragit på sig en stämpel av att till delar vara behäftad med en machoattityd bestående till stora delar av män vilken vi gemensamt behöver hjälpas åt med att arbeta bort.

Vårt bolag är idag till likhet med många andra i branschen bestående av till övervägande del män men jag kan stolt säga att vår attityd är välkomnande, ödmjuk och respektfull (vilket på alla sätt understryks av nämnda undersökning via GPTW). Jag gläds även att flertalet av våra senaste rekryteringar är kvinnliga medarbetare där vi arbetar för att skapa de allra bästa förutsättningar för att de ska känna att de hamnat på rätt företag. Som ett led i det har vi för att nämna några exempel separata tillika trygga omklädningsrum och erbjuder även gratis mensskydd.

Vi är långt ifrån framme i vårt arbete men kommer att se till att vi kontinuerligt tillför åtgärder för att vara en av föregångarna i frågan i vår bransch.

Byggstenen till Fredrik W

På TN har vi många kompetenta och drivna medarbetare som tillsammans skapar ett starkt och växande företag. Vi gläds över att en av våra medarbetare Fredrik Westberg utsett till en av vinnarna till resestipendiet ”Byggstenen” som varje år delas ut av Norrbottens Byggmästareförening. Motiveringen är som följer:

Fredrik Westberg på TN Bygg & Fastighet AB (TN) är en central och oumbärlig kraft inom företaget. Med nästan tio års erfarenhet på företaget har Fredrik visat upp en imponerande bredd av kunskaper, ifrån IT till affär- och produktion. I sin roll som Chef för Affärs- och verksamhetsstöd har han framgångsrikt under året drivit implementeringen av de strategiska verksamhetssystemen Next (projektstyrning) och Heartpace (HR). Hans engagemang, pedagogik och lösningsorienterade inställning har varit avgörande för en smidig integration, och hans förmåga att entusiasmera och involvera hela personalstyrkan genom dessa förändringar har varit beundransvärd och på alla sätt legat bakom den ytterst lyckade integrationen. Samtidigt, med stöd av de nya systemen, går TN mot ännu ett starkt ekonomiskt resultat för innevarande år. Detta skapar en solid grund för fortsatt tillväxt under 2024 och bortom. Fredrik Westberg är en nyckelperson för TN och är därför en värdig mottagare av Byggstenen för sina fina prestationer och sin outtröttliga vilja att alltid hitta lösningar före att se hinder.

Intervju med Fredrik

Tillfälligt bygglov för entreprenörsbostäder i Gällivare

Vi har äntligen efter ett antal år av försök fått tillstånd att bygga ca 30 entreprenörsbostäder på vår industritomt på Oljevägen i Gällivare. Beskedet är såklart otroligt glädjande och ett viktigt steg för att möta den extremt påtagliga bostadsbristen som vi ser idag.

Trots inledande avslag från kommunens förvaltning så godkände politikerna i miljö-, bygg- och räddningsnämnden ett bygglov för de kommande tio åren. Viktigt att tillägga är att vi har haft en konstruktiv dialog med både tjänstemän och politiker angående lämpligheten av fastigheten. 

Vår plan är att påbörja byggnationen under sommaren i år med förhoppningen att allt ska vara klart under innevarande år. Just nu arbetar vi intensivt med att utreda på vilket sätt vi ska uppföra fastigheten avseende val av system och vidare genomförande.