VD har ordet – Årsbokslut

Under 2023 har hela Sverige känt av effekterna av vårt känsliga ekonomiska läge där centralbanker världen över försökt stävja inflationen genom att höja styrräntorna. Utfallet av det förhöjda ränteläge har som väntat lett till en minskad konsumtion och färre investeringar för både privatpersoner och företag. De negativa följdeffekterna har i allra högsta grad påverkat byggbranschen med varsel, rekordmånga konkurser och där exempelvis antalet nybyggen halverats i jämförelse med 2022.

Under året har TN genomgått en betydande förändringsresa. Anledningen till förändringarna är i huvudsak för att skapa förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt med intågande i såväl nya geografier som erbjudanden till marknaden. Utfallet av förändringsresan under 2023 har blivit att vi nu tillfört grunder i bolaget med gemensamma system och arbetssätt som tidigare saknats. Ett antal exempel som följer:

  • Upprättad linjeorganisation med tydliga roller och ansvar.
  • Grundläggande rutiner och policys med en uppstart av ett verksamhetsledningssystem.
  • Ett projektledningssystem (NEXT Project) som gör att vi nu har full kontroll på samtliga av våra projekt avseende främst fakturering, tidsföring och kostnadsuppföljning.
  • Etablering av vår verksamhet i Luleå som under inledningen av 2024 nu består av hela 20 anställda.
  • Varumärkesplattform med ny grafisk profil och hemsida.

Att addera nämnda omvärldsutmaningar med betydande förändringar och ändå summera ett rekordår för TN sett till både resultat och omsättning är något som gör mig stolt över våra medarbetares prestation. Rörelseresultatet för bolaget är det historiskt högsta utfallet om 13 002 Tkr och nettoomsättningen även det på en rekordnivå om 172 085 Tkr.

Ett framgångsrikt bolag väger ofta in lika delar kultur och struktur. En framsynt och lösningsorienterad kultur har alltid suttit i väggarna på TN men jag ser främst vår tillförda struktur med nämnda projektledningssystem som kronan på verket och huvudförklaringen till resultatet. Utöver det kan jag glädjas åt fortsatt förtroende hos våra återkommande kunder, ingen nämnd ingen glömd, som såklart lägger basen för vår verksamhet. Trots rekordet hade det kunnat vara än högre då utdragna myndighetsbeslut medförde att två av årets större presumtiva affärer sköts på till 2024. Av dessa två affärer har färdigställande av den nya kyrkogården i Gällivare inletts och där vi i separat kommande pressmeddelande hoppas kunna återkomma till det andra under innevarande år.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och framför allt till våra medarbetare för ert hårda arbete och engagemang under 2023. Ert bidrag har varit ovärderligt och jag ser med tillförsikt fram emot vårt fortsatta samarbete och framgång under det kommande året.
Mikael Thorgren, VD