Vi summerar året som gått och blickar mot 2024

I detta nyhetsbrev summerar vår VD Mikael Thorgren ett händelserikt 2023 och ger en inblick i planerna för kommande år.

Vilken resa vi har haft på TN under det gångna året. Jag påbörjade mitt uppdrag som ny VD i mars och sedan dess har vi tillsammans inom bolaget förmodligen åstadkommit mer än de flesta. Läs mer om detta längre fram i nyhetsbrevet.

En av årets höjdpunkter är framtagandet av en varumärksplattform för TN, inklusive en ny grafisk profil. Detta arbete har resulterat i en ny webbplats som förbättrar vår interaktion med bolagets intressenter. Du kommer också att märka av detta i vår övriga kommunikation, såsom bilar, kläder, och annonsering.
Förutom att anmäla dig till kommande nyhetsbrev kan du nu på vår uppdaterade hemsida söka utlysta tjänster (eller skicka in en spontanansökan), läsa det senaste om TN och få mer information om oss samt relevanta kontaktuppgifter. Helt enkelt mer värdeskapande för alla.
Åter till det händelserika 2023 med en sammanfattning av några av årets höjdpunkter.

Ny ledning och tydligare bolagsstruktur

Under 2023 har vi implementerat en ny organisation med klara roller och tydliga ansvarsområden. Vi avslutar året med en förstärkt organisation efter vissa förändringar och tillägg. MB-grupper finns nu på plats både i Gällivare och Luleå.
Vi har etablerat en ledningsgrupp som arbetar med ett värdeskapande arbetssätt och resultatorienterad styrning (ROS), vilket redan genererar stort värde för TN. Ledningsgruppens arbete underlättas av en tydlig riktning från bolagets styrelse fram till 2026.

Större systemintegrationer

Implementeringen av NEXT ger oss fullständig kontroll över framsteg i våra projekt och insyn i projektekonomin. Starten av HR-systemet Heartpace har redan framgångsrikt lett till de första samtalen mellan chefer och medarbetare.

Förstärkt närvaro på befintliga marknader och nyetableringar

Vi har utvecklat vår närvaro och affär i Gällivare, Svappavaara och Jokkmokk. Året har inneburit flera väl utförda och lönsamma projekt med nöjda kunder.

Vi har också etablerat oss längs kusten med ett nytt kontor i Luleå med filial i Kalix. Etableringen har på alla sätt hittills överträffat våra förväntningar och rönt stort intresse hos marknaden. Efter bara tre månader har vi redan 13 medarbetare anställda med minst tiotalet på kö som vill in och arbeta tillsammans med oss.

Starkt år och fokus framåt

Trots fortsatta oroligheter i vår omvärld och bransch står vi starka som bolag efter ett framgångsrikt år 2023. Attraktiviteten att både arbeta hos och med TN är tydlig. Detta ska vi bygga vidare på och stärka ännu mer under det kommande året.
Inför 2024 är fokuset på att implementera den nya organisationen, arbetssätten och systemen för att säkerställa en smidig vardag för alla anställda. Vi har också budgeterat för en omsättning över 200 miljoner kronor, vilket innebär förstärkning på alla marknader och möjligheten att välkomna nya medarbetare, kunder och samarbetspartners.
Slutligen har ägare och styrelse beslutat att, likt vår verksamhet i Gällivare, söka en egen fastighet där vi kan bygga och äga vårt eget kontor även i Luleå. Sökandet efter en lämplig fastighet har redan påbörjats och eventuella tips tas tacksamt emot.
Jag vill avsluta med att tacka alla kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners för ett värdeskapande 2023, med önskan om ett fortsatt gott och utvecklande samarbete under 2024.
Sist men inte minst, ett stort tack till alla medarbetare på TN. Ert engagemang och er förmåga att alltid prioritera lösningar över problem gör oss svåra att slå. Fortsätter vi så kommer vi att nå långt tillsammans.
God jul och ett Gott nytt år!
Med vänliga hälsningar, Mikael Thorgren VD, TN Bygg & Fastighet AB