Klart med 30 nya entreprenörsbostäder i Gällivare

Gällivareföretaget TN Bygg & Fastighet AB har beviljats tillfälligt bygglov för 30 entreprenörsbostäder på företagets industritomt på Björkmansheden. "Ett ytterst glädjande besked. I situationen med extrem bostadsbrist måste man lyfta på varenda sten", säger företagets vd Mikael Thorgren.

Det är politikerna i miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Gällivare som har beviljat TN Bygg ett tillfälligt bygglov som ska gälla i tio år.

Därmed körde de över tjänstemännen på kommunens miljö-, bygg- och räddningsförvaltning som dessförinnan sagt nej till företagets ansökan om att få bygga 30 tillfälliga entreprenörsbostäder på företagets tomt på Oljevägen i Gällivare.

– Det finns inget gnäll från företagets sida när det gäller avslaget. Vi har haft en bra dialog med tjänstemännen. Däremot var vi av förståeliga skäl inte helt överens om lämpligheten på fastigheten, säger Mikael Thorgren.

Byggföretaget TN Bygg har expanderat stort de senaste åren och har idag ungefär 50 anställda. Största kunden är LKAB.

Han säger att företaget under resans gång samtidigt haft en nära dialog med politikerna i nämnden.

– De har väl sett till de argument vi fört fram när det gäller vikten för samhället att få fram nya bostäder. Men de har också haft en annan uppfattning är tjänstemännen när det gäller fastighetens lämplighet.

Företagets fastighet ligger vid industriområdet på Oljevägen. Och det var just den placeringen som förvaltningens tjänstemän hade synpunkter på.

– Men vi anser att även om fastigheten är planlagd för industri och handel så har den alla delar som kan skapa goda boendevärden. Vi har ingen tung industri häromkring och den industri som finns här är bara igång under dagtid. På kvällarna är det jättelugnt här, säger Mikael Thorgren.

Han efterlyser ett öppnare och mer kreativt synsätt bland alla inblandade när det gäller boendefrågan.

– För att möta de krav som ställs när det gäller samhällsomvandlingen så är bostadsfrågan det största hindret. Det är ju inte så att det kommer att bli färre arbetstillfällen häromkring i framtiden – tvärtom. Inom byggbranschen behöver vi oändligt många fler än vad vi har idag.

Här kommer de nya entreprenörsbostäderna att ligga. “Förhoppningen är att vi kommer igång sent nu i vår eller tidigt i sommar och att allt är klart tidigt i höst.”, säger Mikael Thorgren, vd på TN Bygg.

Mikael Thorgren tycker att företagets lösning är bättre än att bygga större komplex med entreprenörsbostäder i anslutning till områden med permanenta bostäder.

– Är det någonstans man bör bygga entreprenörsbostäder så är det just på sådana här fastigheter. Dels så undviker vi de utmaningar det innebär för att få social hållbarhet i enorma subsamhällen som vi kan se på andra orter, där de kanske bygger tusen entreprenörsbostäder i något ytterområde. Men dessutom innebär det ju att företaget kommer att ta ansvar. För om det inte fungerar och blir problem så kommer det ju spilla över på oss och påverka företagets varumärke negativt.

Mikael Thorgren understryker vikten av att hitta boendelösningar för både permanenta invånare och den tillfälliga arbetskraft som behövs för pågående projekt. Han betonar att bostadsbristen inte bara är en tillfällig utmaning, utan en fortsatt fråga som kräver långsiktiga lösningar.

– Vi behöver en balans. Företag ska inte behöva köpa upp permanentbostäder. Där ska ju folk som bor och betalar skatt i Gällivare bo. Men det behövs boenden även för de som är här tillfälligt och jobbar.

Mikael Thorgren tycker att Gällivare är på väg åt rätt håll och att det finns stora möjligheter för hela samhället.

– Modellen är att vi behöver jobba mer tillsammans och mer lösningsorienterat. Om man bara sitter och gnäller händer det ju ingenting. Jag tycker ändå att politikerna i Gällivare kommun lutat sig framåt och visat att de vill och då får vi företagare också möta upp.

Artikeln är från NSD/Kuriren. Bilderna är fotograferade av Niclas Petersson.