Ett jämställt Norrbotten 2024–2030

På TN stödjer vi den nya jämställdhetsstrategin “Ett jämställt Norrbotten 2024–2030”.

Syftet med strategin är att samla aktörer i länet för att gemensamt bidra till att kvinnor, män, flickor, pojkar och icke-binära har lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Strategin är utformad för att erbjuda stöd både för att komma igång med jämställdhetsarbete och för att fortsätta och förbättra befintliga insatser. Inom byggbranschen finns mycket att göra på den här fronten, så låt oss tillsammans arbeta med dessa så viktiga målsättningar!

– På TN ska alla alltid känna sig välkomna. Vi värnar om vår gemensamma arbetsmiljö med en nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier. Vi som bolag ställer oss därför bakom denna strategi och uppmuntrar andra att följa vårt exempel, säger Mikel Thorgren, VD på TN.